ОТОРИЗИРАН МАГАЗИН

BLACK FRIDAY с отстъпки до - 50%
до 27 ноември включително!

Отзиви от клиенти

Всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за стоките, предлагани на Сайта, както и да се запознае са оценките, които други потребители са публикували.

 

ZlatnaRibka.com публикува всички оценки, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени в Общите условия, както положителните, така и отрицателните.  Обработването на оценките на потребителите от ZlatnaRibka.com не е свързано със спонсорство или с отношения с други търговци.

 

ZlatnaRibka.com приема и публикува оценки от потребители независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.

 

Оценките, които са публикувани с етикет „Проверена покупка“ са оценки на потребители, за които има данни, че са закупили оценяваната стока от Сайта. ZlatnaRibka.com гарантира само за оценките с етикет „Проверена покупка“, че оценката е изпратена от Потребител, който е купил стоката от Сайта. Ако оценката няма такъв етикет, това означава, че ZlatnaRibka.com не разполага с информация дали авторът на оценката е закупил стоката от Сайта и не може да гарантира това обстоятелство.

 

ZlatnaRibka.com публикува с етикет „Проверена покупка“ само потребителски оценки, за които след извършена автоматизирана проверка чрез софтуер е установено, че потребителят, даващ оценката, има успешно завършена поръчка (т.е. издаден касов бон и товарителница) за закупуване на оценявания продукт от Сайта.  Проверката се извършва на база e-mail адреса, с който се идентифицира потребителят при публикуване на оценката. Ако e-mail адресът, посочен в потребителската оценка е същият като e-mail адреса, посочен в завършената поръчка за съответната стока, се приема, че оценяващият Потребител  е закупил стоката от Сайта.

 

Оценките се публикуват на продуктовата страница на съответната стока на Сайта и стават достъпни за всички Потребители, само след проверка от администратор на Сайта, че оценката отговаря на изискванията, посочени в Общите условия. ZlatnaRibka.com си запазва правото по собствена преценка да откаже да публикува или да премахне вече публикувана оценка.

 

Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5).  Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средноаритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва до изображението на продукта на Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка. Общият рейтинг  на продукта се формира само на база потвърдени от администратор оценки.

 

Оценките се публикуват така както са подадени от Потребителя без да се редактират или променят. Оценките на Потребителите представляват лично мнение, изразено от Потребителя относно характеристиките и качествата на продукта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на изпратената от него оценка и изразеното от него мнение. ZlatnaRibka.com не носи отговорност за верността, точността и съдържанието на направената оценка и изложеното мнение. Оценките не представляват и не отразяват мнение на ZlatnaRibka.com относно продукта.

 

Моля запознайте се по-подробно с условията и изискванията за публикуване на оценки на продуктите от потребители в Раздел ХХ „Оценки на потребителите“ от Общите условия.